Kategoriler
Genel

Alacalı Karga

Alacalı karga Corvus cinsindendir. Pençeli olan bu kuş türünün rengi genellikle siyahtır. Bu kuş türü sesinin yüksek ve rahatsız edici bir tonda olmasıyla bilinir. Yüksek ve rahatsız edici olan ses tonları ve parlak cisimlere olan ilgileriyle mitolojide de yer alır. Kargaların daha büyük ve daha et yiyen türüne Kuzgun adı verilir. Kargalar bazı hikâyelerde ve mitoloji anlatılarında akılsız bir hayvan olarak tasvir edilmesine rağmen yapılan bazı araştırmalar sonucunda kuzgunların en zeki hayvanlardan biri olduğu sonucuna varılır.

Alaca Kargaların Beslenme Düzeni

Alaca karga her şeyi yemesiyle bilinen bir kuş türüdür. Böcek, mısır, böğürtlen, fare, kurt gibi çok çeşitli beslenen bu hayvan çöp karıştırarak da beslenir. Bu besinlerin yanı sıra incir, palamut, ceviz gibi çeşitli orman türlerini de tüketebilirler.

Karga kuşunun yetişkin olanları günde 300 gramdan fazla besin tüketebilir. Bu kuş türünün tarladaki ekinlere zarar verdiği konusunda yaygın bir düşünce vardır. Bu düşünce yanlış olmasıyla birlikte kargalar, tarladaki zarar veren hayvanları yiyerek ekinlerin korunmasını sağlar.

Alaca Kargaların Ortalama Ömrü

Alaca karga genellikle on üç yıl yaşayabilen bir kuş türüdür. Bu kuş türü doğal yaşamına bırakıldığında yaşam süresinin yirmi yıla da çıkabildiği görülür. Uzun ömürlü oluşuyla mitolojide yer eden kargaların en çok yaşam süresi otuz yıldır.

Kategoriler
Genel

Alaca Yalıçapkını

Genellikle su kenarlarında yaşayan Alaca Yalıçapkını kuşları, küçük ya da orta boyutlu kuşlardır. Boyutları erişkinlik döneminde 25-28 santimetre olan bu kuş türleri yine erişkin dönemlerinde yaklaşık olarak 84 gram civarında olmaktadırlar. Göç etmeyen bu kuşlar genellikle yerleşim yaşam sürmektedirler. Oldukça gürültülü bir kuş türü olan alaca yalıçapkını yaşam sahası içerisinde fark edilebilir. Keskin, gir ve ıslıklı bir sesi vardır.

Alaca Yalıçapkını Yaşam Alanları

Daha çok nehirlerde ve nehir deltalarında yaşarlar. Bu alanlarda küçük gruplar halinde yaşamayı tercih ederler.

Alaca Yalıçapkını Yayılışı

Alt sahra çölü ve Afrika boyunca bulunan bu kuş türleri Türkiye’den Çin’e ve Hindistan’a kadar çok geniş bir alana yayılmışlardır. Türkiye’nin güney kesimlerinde yer alan yerleşik bir kuş türüdür.

Ülkemizde Adana ve Fırat ile Dicle nehirleri boyunca görülebilmektedir. Türkiye’de Fırsat Nehri arasında 20 kadar birey, Adana’da Seyhan Nehri kanallarında 6 kadar birey görülmüştür.

Alaca Yalıçapkını Beslenme

Alaca Yalıçapkını beslenme genellikle balık şeklindedir. Uzman bir balık yiyicisi olan bu kuşlar kabuklular ve suya ait böcekler ile de beslenebilmektedirler. Genellikle havada asılı kalarak ya da gizli bir yere tüneyerek avlarını yakalarlar. Aynı zamanda suya dalarak balık yakalamaktadırlar. Tuzlu ve tatlı su ayırt etmeksizin avlanabilmektedirler.

Alaca Yalıçapkını Biyolojisi

Başları büyük, gagaları uzun düz ve sivridir. Siyah beyaz renklidir. Cinsiyetlerini ayırt etmek oldukça zordur. Dişilerinin göğüslerindeki siyah bant birleşmez ve tektir. Bu şekilde ayırt edilebilirler.

Alaca Yalıçapkını Davranışları

Geceleri büyük tünekler oluştururlar. Yuvalarını nehir ve göl gibi yerlerin kıyılarında bir delik olacak şekilde yaparlar. Uçuşları çok hızlı ve düz olan alaca yalıçapkını kuşları kısa ve yuvarlak kanatlarını hızlı bir biçimde çarparak uçarlar. Dengeyi yakaladıkları zaman avını yalamak adına havada askıda kalabilirler.

Kategoriler
Genel

Akbaba

Akbaba büyük Atmacagiller familyasının gündüz yırtıcıları arasındadır. İri vücutları ve leş yemeleri ile bilinen kuş türüdür. Kafa bölgelerinde tüyleri olmadığı için “kel” olarak da anılırlar. Büyük kursağa sahiptirler. Yemek için arayıp buldukları leşlere yürüyerek yaklaşırlar. Gagalarıyla tutup kaldırırlar. Gövdesi gibi iri olan ayakları vardır. Fakat iri olmasına rağmen ayakları çok güçlü değildir. Tırnaklarının uzun, sivri ve yassıdır. Elbette leşlerin etlerini koparmak için güçlü gagalara ihtiyaçları vardır. Gagaları kısa fakat oldukça güçlüdür. Gagalarının uçların eti koparmaya yarayacak sivri bir uç bulunur.

Akbabaların birçok türü bulunur. Kızıl akbaba, kara akbaba, mısır akbabası gibi akbaba türleri vardır. Tüm akbaba türlerinde görme yeteneği oldukça gelişmiştir. Çok uzaktan net bir görüş sağlayabilirler. Bu özellikleri av bulmaları için oldukça önemlidir. Bu sayede leşleri bulurlar ve beslenme ihtiyaçlarını karşılarlar. Duyma duyuları orta derece olan akbabalardan, hindi akbabasının duyma yetisi diğer türlere göre çok daha gelişmiştir. Akbabalar tek eşli kuş türlerindendir ve çok uzun süre havada kalma yetenekleri vardır.

Akbabaların Yaşamı

Akbabaların yaşamı özellikle ılıman iklime sahip ve tropik bölgelerde gözlemlenebilir.  Bu özelliklere sahip bölgelerde yaşayan akbabalar, uyum sağlayamadıkları için Avustralya ve Okyanus Adaları’nda pek fazla görülmezler. Son dönemlerde Hindistan ve Nepal’de akbabaların soyunun tükendiğini hemen hemen herkes duymuştur. Özellikle soyu tükenen hayvanlara ilgili bireyler bu konunun üstünde uzunca bir süre durmuştur. Ve çalışmalar sonucu bu bölgelerde veterinerlikte kullanılan bir ilacın, akbabaların sayısını azalttığını anlaşılmıştır. Bu durumlar üzerine tedbirler alınmıştır.

Akbabaların leş ile beslendiğini bilmeyen yoktur. Leşler ölmüş hayvanlar olabilir. Henüz ölmemiş fakat can çekişen hayvanlarda akbabalar için iyi bir yemek olabilir. Kilometrelerce uzaktan yemeklerini görebilirler. Bu sayede uzaktan uçacak gelir ve leşleri yerler. Tek başlarına yaşamayan akbabalar, küçük gruplar halinde yaşarlar. Dişi akbabalar 2 aylık kuluçka dönemlerinde en fazla 2 yumurta bırakırlar.

Kategoriler
Genel

Ak Kuyruklu Kartal

Çok iri ve açık renkli olan akkuyruklu kartal, üst tarafı koyu gri ve kahverengi, gagaları koyu kemiksi ve oldukça iri aynı zamanda ayakları açık sarı ve tırnakları parlak siyah kuşlardır. Boynu kuyruklarından uzun olan bu kuşların kuyrukları kısa ve kama şeklindedir. Baş kısımları açık renklidir ve yaşlandıkça beyaza doğru gitmektedir. 4-5 yılda erişkin hale gelen bu kuşların gagaları ve boyun çevresi de açık sarıdır.

Ak Kuyruklu Kartal Beslenme

Özellikle de balık ve su kuşları ile beslenirken leş yemeyi de severler. Balıkları genellikle kendileri avlasalar da ölü ve parçalanmış olan balıkları da yemeyi tercih ederler.

Kış döneminde Avrupa’da su kuşları sayıca oldukça artar. Bu dönemde besinlerinin büyük bir bölümünü bu su kuşları oluşturmaktadır. Birçok av metodu olan bu kuşların su kenarlarında avlarını bekledikleri uygun bir tüneğe konarlar. En kolay av metotları ise ölü ve parçalanmış balıklarla beslenmeleridir.

Ak kuyruklu kartal beslenme için tek başlarına olduklarını tespit ettikleri kazları ve ördekleri de avlayabilmektedirler. Özellikle de eşler dönüşümlü olarak çalıştıklarında bu yöntem daha etkili olarak avlarını yiyebilmektedirler.

Besine mümkün olduğunda kolay şekilde ulaşmaya çalışan bu kuşlar ne kadar sakar ve ağır görünseler bile saatte 60 km’e kadar hızlanabilirler.

Ak Kuyruklu Kartal Yaşam Alanları

Avrupa’da yer alan en iri kartal türüdür ve ak kuyruklu kartal suya yakın olan alanlarda yaşar. Büyük göllerde, deniz ve nehir kenarlarında, ormanlarda, çöllerde, dağlarda ve kayalık tundralarda yaşarlar. Çok yüksek ağaçlarda yuva yaparak kuluçkaya yatarlar.

Ak Kuyruklu Kartal Yayılışı

Ak kuyruklu kartallar bütün Asya kıtasında, Alaska’da, Orta Doğuda, Mısır ve Fatsa’da yaşar. Üreme bölgelerinin kuzey ve doğusunda göçmen olarak yaşar. Norveç ve İlanda gibi geri kalan bölgelerde ise yerleşik bir türdür.

Ak Kuyruklu Kartal Biyolojisi

Yuvalarını dallardan, otlardan, deniz kabuklarından ve diğer malzemelerden yaparlar. Her yıl tekrar kullanırlar. Eşeysel olgunluğa 5 yaşında ulaşırlar ve kuluçka dönemleri Ocak ay sonu ve Şubat başında başlar. Kuluçka dönemleri 35-45 gün arasıdır. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra ilk 15 gün sürekli olarak dişinin gözetimi altında olurlar. 4 haftalık olduklarında yuvalarında yalnız başlarına kalırken 2,5 ay sonunda uçmaya başlarlar. Tam olarak özgürlüklerini kazanmaları ve yuvadan ayrılmaları 4-5 ay sürmektedir.

Ak Kuyruklu Kartal Davranışları

Dönerek yükselirken ve süzülürken kanatlarını hafif yukarı kalkık tutarlar. Aktif olarak uçuşlarında bir süre kuvvetlice kanat çırparlar. Daha sonrasında yavaş kanat çırpışlarıyla suya yakın yerlerden uçarlar. Akkuyruklu kartal davranışları tek eşlidirler. Bir eş ölünceye kadar bir daha eş değiştirmemektedir. Genç bireyler grup halde yaşamaya daha meyillidirler. 10’ar bireylik sürüler halinde takılabilmektedirler.

Kategoriler
Genel

Ağaçkakan Kuşu ve Özellikleri

Ağaçkakan, Picidae yani Ağaçkakangiller familyasından bir kuştur. Boyun kaslarıyla ön plana çıkan Ağaçkakanlar; gelişmiş boyun kasları sayesinde muhteşem bir kafa sallama ve gaga vurma yeteneğine sahiptirler. Beyinleri, oldukça güçlü kemiklerle örtülmüştür. Bu sayede çok sert gaga darbeleri vurduklarında herhangi bir şekilde zarar görmemektedir.

Ayaklarında dörder parmak yer alan Ağaçkakanın toplam olarak 8 parmağı bulunmaktadır. İkisi ön tarafa doğru bakarken, diğer 2’si ise arka tarafa bakmaktadır. Tırnakları, diğer kuş türleri ile kıyaslandığında oldukça keskin ve çengellidir. Tırnaklarının bu şekilde olması ise ; ağaç gövdelerine oldukça sıkı bir şekilde tutunmalarını sağlamaktadır.

Kuyruk yapısı oldukça diktir. Tüyleri ise sivri ve serttir. Bu sayede ağaca tutunma noktasında tırnaklarına destek veren ek olarak bir de kuyrukları bulunmaktadır. Ağaçkakanlar, oldukça kısa şekilde sıçrama yaparak; çok hızlı bir şekilde ağaç gövdesine tırmanabilirler.

Birçok farklı rengi olan ağaçkakanların boyutları ise çok geniş yelpazede ele alınır. 9 cm’den 50 cm’e kadar uzanan farklı boyutlara sahiptirler. Oldukça ürkek yapıları bulunması sebebiyle tenha orman, park ve bahçelerde yaşarlar. Ağaçkakan ismini ise; ağaçları oydukları için almışlardır. Bu oydukları ağaçlarda; kendilerine yaşam alanı oluştururlar.

Ağaçkakan Kuşu Nasıl Yaşar?

Ağaçkakan kuşunun yaşam tarzı, diğer kuşlarla hemen hemen aynıdır. Diğer kuşlara kıyasla çok daha uzun gagası bulunan ağaçkakan kuşu; bu uzun gagasını bir keski gibi kullanabilmektedir. Bu sayede de ağaç kabuklarını didikleyebilmektedirler.

Yaşam alanları arasında ağaç kabuklarının altı olan tırtıl ve böcekleri yiyerek beslenen Ağaçkakan kuşunun dili de gagasıyla benzer şekilde uzundur. Dil yapısı ise; böcek türleri arasında olan ince ve uzun yapıya sahip solucana benzetilmektedir.

Ucu yapışkan ve kancalı yapıya sahip dili ile; mızrak benzeri bir hareket şekliyle tırtık ve böcekleri avlayan ağaçkakan kuşu; gagasıyla belirli aralıklarla oldukça sert bir şekilde ağaca darbe vuran ağaçkakan kuşu yansıyan sesleri değerlendirmeye başlar ve tırtılın nerede olduğunu öğrenir. Böylece boşu boşuna delme işlemi yapmaz.

Ağaçkakanların; görmeden sadece ses yöntemiyle kabuk altındaki tırtılları birkaç hamle sonra bulması oldukça şaşırtmaktadır.

Kategoriler
Genel

Merhaba dünya!

WordPress’e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra yazmaya başlayın!

Kategoriler
Genel

Senegal Papağanı

Senegal papağanı Afrika’da yaşayan bir kuş türü olarak bilinir. Bu kuş türünün doğal yaşam alanı Senegal olarak geçer ve Gana, Fildişi Sahili, Nijerya, Kamerun gibi Afrika ülkelerinde görülebilir. Sadece yiyecek bulmak için ayrılan bu papağan genellikle doğal yaşamının bulunduğu yerden ayrılmamayı tercih ederler. Papağangiller ailesinde yer alan bu kuşun gövdesi genellikle sarı, yeşil ve turuncu renklerde olur. Yirmi ile otuz beş yıl ömrü olan bu kuşların boy ortalaması 25 cm olarak bilinir. Ağırlıkları ise genellikle 130 gram ile 160 gram arasında değişiklik gösterir. Orta boy papağanlar arasında kabul edilen bu kuş evde kolaylıkla beslenebilir. Senegal papağanı evde iyi bakıldığı takdirde ömrü 40 ile 45 yıla kadar çıkabilir.

Senegal Papağanının Bakımı

Fıstık ve tahıl tohumları ile beslenebilen bu kuş evde kolaylıkla beslenebilir. Papağan yemi karışımı, yeşil gıdalar, kuru yemişler ve meyve ile evde beslenmesi oldukça kolaydır. Özellikle yer fıstığı Senegal papağanı yemi için güzel bir seçenek olur.

Güzel bir şekilde bakıldığında uzun yıllar yaşayabilen bir kuştur. Nemli ve soğuk havalara karşı ev içinde de olsa korunması gerekir. Bu hayvanın doğal yaşam alanı sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğu için o durum evde yaratılmalıdır. Bu papağan türünün dişisi ve erkeği sık sık kavga ettiği için aynı kafes içerisinde yaşatılmaları doğru olmaz. Onlara iki ayrı kafeste yaşam alanı oluşturulmalıdır. Kafes genişliği de rahat hareket edebilecekleri şekilde ayarlanmalıdır.