Kategoriler
Genel

İpekkuyruk

İpekkuyruk türündeki kuş, 3 farklı türe de sahiptir. Renkli, parlak tüyleri bulunan bu kuş; Nearktik, Palearktik kıtalarda, ormanlarda bulunan canlılardır. Oldukça güzel görünümlü olan bu kuşlar hakkında pek bir bilgi yoktur. Ormanlarda ve meyve bahçelerinde meyvelere akın ederler. Böcekleri kovalayan maskeli haydutlara benzerler. Daha önceden kestirilemez hareketleri, göçleri ve yiyecek paylaşımı gibi hareketleri vardır. Birbirleri arasındaki sosyal etkileşim ve hayret verici ritüelleri oldukça dikkat çekicidir. İpekkuyruklar vahşilerdir ve özgür kuşlardır.

İpekkuyruk Beslenmesi

İpekkuyruk besinleri meyveler, dutumsu meyveler ve böceklerdir. Yuvalarını diğer kuşlar gibi ağaçlara yaparlar. Fakat diğer kuşlara nazaran ipekkuyruklar çanak şeklini tercih ederler. Alın tüyleri uzun bir tepelik oluşturur ve yumuşak tüylüdürler.

İpekkuyruk Özellikleri

İbibik ile benzer özelliklere sahip olsa da, ipekkuyruk renkli tüylere sahip bir kuş türüdür. Kuyruğunun altı pas rengini taşır. Ayakları ve gagası koyu renk, gözleri kahverengidir. Göz çevresinde siyah veya beyaz maske vardır.

Siyah gaganın altından yanaklarına uzanan tüyler genelde daha esmer görünümdedir. Erkeklerde bu tüyler parlak siyah, dişilerde ise koyu esmer kahverengidir. Bayağı İpekkuyruk da ise boğaz komple siyah renkte olduğundan bu teknik işlememekte. Göçebe bir kuştur. Göç zamanları değişkendir, bulundukları alandaki besin azaldığında büyük sürüler halinde güneye uçarlar. Ek olarak dişi kuşlar, erkek kuşlarla çok fazla benzer. Dışarıdan bakınca cinsiyet ayrımı yapmak mümkün değildir.

Kategoriler
Genel

İbibik

İbibik halk arasında çavuş kuşu olarak da biliniyor. Oldukça sevimli olan bu kuş türleri Gökkuzgunumsular olarak da yer alıyor. Bu takım içerisinde yer alan kuşların familya noktalarına bakıldığı zaman tek olarak yer alan bir tür olduğu gözlenecektir. Oldukça küçük olan bu kuş türerinde uzunluk olarak ortalama değerlerinin 28 ile 30 cm arasında olduğu bilinmektedir. Tüyleri genel olarak  turuncu ve kahverengi olurken baş kısımları daha çok turuncu olan renklerden meydana geliyor. Kanatlı kuşlar arasında yer alan bu kuş uzun yay biçiminde yer alan gaga kısımları ile de oldukça sevimli gözüküyor. Kısa kanatlı olan kuş türleri arasında yerini alıyor.

Her ne kadar kanatları diğer kuşlara oran ile küçük olsa bil oldukça hızlı olarak da yer alıyor. Hüthüt ya da hüddüd olan isimleri ile de halk arasında bilinen bir kuş türüdür. Bunun ana sebebi ise geçmiş zamanlarda kuşların bu şekilde ötüyor olması insanların bu şekilde bir isim vermesine neden olmuştur. Saat içerisinde ortalama hızları incelenecek olduğu zaman bir yerden bir yere 40 km ye yakın yol kat ettikleri bilinmektedir. Bir yandan insanların bu tür kuşları gördükleri an kendilerine uğur getireceğine dair bir inançları yer alıyor.

Çavuş kuşu olarak yer almasının ana nedeni ise her noktayı koruyucu bir yapısı olduğuna inanılmasıdır.

Kategoriler
Genel

İbibik Kuşu

İbibik kuşu, çavuş kuşu ismi ile de bilinir. Gök kuzgunumsular takımı içerisinde yer alan yek kuş türü olarak da yer alır. Uzunluk olarak ortalama olarak 25 cm kadardır. Gagası yapı olarak uzun yay biçimindedir. Tüyleri genel olara turuncu ve kahverengi olurken baş kısımları sorguçlu kanatları ise kısa olan bir kuş türüdür. Bazı Türkçe lehçeleri içerisinde baltalı olarak da geçen türdür. Hüthüt ya da hüdhüd olarak isimlendirmesi ile de bilinir. Eşleşme dönemi içerisinde buna benzer bir ses çıkarıyor olması halk arasında bu ismin verilmesine de neden olmuştur.

İbibik Kuşu Yaşam Şekilleri

İbibik kuşu yaşam şekli olarak daha çok Etiyopik ve Palearktik bölgelerinde, bu bölgelerin de ağaçlık ve bağlık olan yerlerini tercih ederler. Meyve bahçelerinden bağlara, yağlı ağaçlarda olan açık yerlerden çam ormanlarına ya da yapraklarını döken ormanlara yerleşmeyi tercih ederler. Açık arazi içerisinde bulunması mümkün olduğu gibi şehir parklarına inmesi de dikkatleri çekebilir.

Bu kuş türü daha çok her çeşit olan oyuklarda ve kovuklarda yuvalarını yaparlar. İnsanlara oldukça rahat bir şekilde alışırlar ve yabancılık çekmezler. Böcek, böcek lavraları, salyangoz, solucan ya da haşere yiyerek doğada rahat bir şekilde beslenirler. Gaga yapılarının sivri ve uzun olması toprağı daha rahat eşmesine ve kurtları, kurtçukları çıkartarak havaya fırlatmayı ve havada yeniden bunları kapmayı sevmelerine yardımcı olmaktadır.

İbibik Kuşu Üreme Şekli

İbibik Kuşu daha çok rahat bir yerleşim alanı olmasından dolayı yuvalarını ağaç kovuklarına yapmayı tercih ederler. Toprak deliklerine yapacaklar ise bunların yüksek olmasına dikkat ederler. Türkiye içerisinde daha çok yaz ayları içerisinde kuluçkaya yatarlar. İbibik Kuşu üreme yani kuluçka zamanları geldiği zaman kuyruk kısımlarından oldukça ağır bir koku etrafa yayılır. Dişiler ilk olarak mavi ya da zeytin kahverengisi renginde 4 ile 12 arasında yumurta yumurtlar. Bu yumurtalar üzerinde ortalama olarak yavrular yumurtadan çıkana kadar 16 gün kuluçkaya yatar. Dişi yumurtalar üzerinden hiç kalkmayacak olduğu için bu süreç içerisinde erkek dişiyi gagasında getirecek olduğu yiyecekler ile besler. Yavrular yumurtadan çıktıkları ilk anlarda düşmanlardan kendilerini korumak adına etrafa dışkı atar ve bu şekilde kendilerini korurlar.

İbibik Kuşu Dağılımı Nasıldır?

İbibik Kuşu dağılım olarak daha çok Afrika sınırlarında ya da Palearktik içerisinde yer alır. Sonbahar mevsimleri geldiği zaman nerede olur ise olsun Afrika sınırlarına göç ederler. Bahar dönemlerinde ise Asya ve Avrupa sınırlarına tekrar göç ederek dönüş yaparlar. Göç zamanları dışında genel olarak daha çok yalnız yaşamayı seven ve tercih eden bir kuş türüdür.

İbibik Kuşu İçin Olan İnanışlar

İbibik Kuşu için inanışlar vardır. Bunlar her inanışa göre farklı olmaktadır. Eşine olan bağımlılığı ile bilinen bir kuş türüdür. Eşi ölünce yeni bir eş aramıyor olması ve yaşlandıkları zamanlarda yaş ilerledikçe anne ile babalarına yemek temin etmek için her şeylerini ortaya koyarlar. Anneleri öldüklerinde terk etmezler. Onlara uygun bir yer buluncaya kadar baş üzerilerinde taşırlar ve bırakmaları söz konusu dahi olmaz. İslami gelenek içerisine bakıldığı zaman  kuşların başındaki tepeliğin olması adeta ilahi güç tarafından ölen anne ve babalarını rahat taşıması için verildiği yer alır. Hürmetkarlığı sonucunda verilmiş bir durum olduğuna inanılır. Benzer inanışlar sadece İslam içerisinde değil Yunanlar ve Romalılarda da olması dikkatleri çeker.

İbibik Kuşu çok uzaklarda olan bir suyu dahi havadan görebilme yetisine sahip olmaktadır. Bu da Süleyman Peygamber için o süreçlerde ordusuna daha rahat klavuzluk edebilmesi adına inanılan durumlardandır. Ek olarak hüdhüd kuşunun hüd hüd diye ötmesi de gizli şeyleri daha rahat gösterebilmek ve orada demesinden kaynaklı olduğuna inanılır. Bir insan rüyada İbibik Kuşu görüyorsa bu onun için suya kavuşma, sıkıntısı varsa bunlardan kurtulma, uzaktan beklenen ya da güzel bir haber alma, misafir gelmesi, emniyette yer alma gibi yorumlanması ile dikkatleri çeker.

Dini Kaynaklar İçerisinde İbibik Kuşu

Mürg-i Süleyman adı ile bilinmektedir. Kur’an-ı Kerim içerisinde Süleyman Peygambere kuş dili öğretildiği yazıyor. Saba Melikesi Bekıs hakkında haber getirmeyi sağlayan ( Kur’an-ı Kerim 27 : 22 – 27 ) ve bu noktada Süleyman’ın irşat ismindeki mektubunu da Belkıs’a ulaşmasını sağlayan ( Kur’an-ı Kerim 27 : 28 – 29 ) bir kuş olduğu da bilinmektedir. Hüdhüd kelime anlamı olarak da Neml suresinin 20. ayeti içerisinde geçmesi ile bilinir.

Hadis kaynakları incelenecek olduğu zaman hüthüt kuşu, göçeğen kuşu, arı ve karıncaların öldürülmesi de yasaklanmıştır. Bu yasaklanma nedeni ise aslında Süleyman Peygamber’e hem su bulması hem de bu süreçte elçilik yapması olmaktadır. Hüdhüd eti Hanefi ve Maliki yapılarına göre mehruh olan bu durum Şafii ve Hambeli inanışına göre de haram olan bir durum olmaktadır.

Edebi Eserler İçerisinde İbibik Kuşu

Feridüddin Attar’a ait olan Mantık-u Tayr isimli eser içerisinde yer alan Vehdet-i Vücud felsefesine dayalı olmaktadır. Bu tasavvuf eseri içerisinde Mürşid-i Kamil’i simgeleyen rehber bir kuş olarak bilinmektedir. Eser içeriğine göre kendilerine öncü yani padişah gibi bir yapı arayan kuşlar içerisinde en bilge olarak görülen hüdhüd kuş öncülüğü içerisinde Simurg’u bulabilmek adına Kaf Dağına gidebilmek için bir yola çıkıldığı yazılır. Yolda karşılarına ne kadar çok engel çıkar ise çıksın bu engelleri tek aşabilmeyi başaran otuz tane kış kalabilir. Bu kuşlarda otuz kuş anlamına gelen Simurg’un sadece kendileri olduğunu anlamaları da ek olan durumdur. En son ise kendileri de güneşte kayıp olarak fenafillaha yaşamaya geçen kuşlardır.

Mesneviler dışında aslında divan edebiyatı içerisinde birçok örneklerde mazmun, mesel ya da motif olarak da yerlerini alırlar. Divan şiiri içerisinde ise Hüthüt, Belkıs, Seba, Süleyman kelimeleri de belirgin bir şekilde bir beyitte toplanmıştır. Ustalıklı bir şekilde tenasüpler yapma yeteneği ile beyit ortaya çıkarılmıştır.

İbibik Kuşu İsrail’in Sembolü

İbibik Kuşu İsrail’in sembolü olarak da bilinir. 29 Mayıs 2008 tarihi içerisinde İsrail içerisinde yer alan askerler ve bu öğrencilerin de katılması ile yapılan bir oylama  bulunmaktadır. Bu oylama içerisinde ülkenin ulusal olan kuşu olarak seçilmiştir. Oylama sırasında katılan isimlerin oylarının üçte birinden fazlasını almıştır. Bu durum karşısında Cumhurbaşkanı Şimon Peres tarafından düzenlenmesi yapılan bir tören ardından da kamuoyuna duyurusu yapılan sembol olmuştur.

Kategoriler
Genel

Huma Kuşu

Huma kuşu köken olarak eski Türklere kadar dayanmaktadır. Nerede ise binlerce yılda bu zamana kadar efsaneler içerisinde varlığını sürdüren kuş türlerinden bir tanesi olmaktadır. Farklı Türk boyları içerisinde olan durumlardan her ne kadar farklı yorumlamaları ile yer alanlar olsa bile ortak inanışlar bulunmaktadır. Bu kuş nereye konar ise konsun oraya mutluluk getirecek olduğuna inanılan bir durum olmaktadır. Efsanelere göre bu kuşun her ne kadar herkes tarafından bilinen bir yapısı olsa bile yine de gözle görülmesine imkan yoktur. Görülmesine imkan olmayacak kadar yükseklerde yer alan bu kuş ayaklarının olmağı da söylenen durumlardan bir tanesidir.

Mitoloji İçerisinde Huma Kuşu

Mitolojide huma kuşu türüne benzeri olan figürler de yer almaktadır. Bu güne kadar bu ismi ile anılıyor olsa bile Türk efsanelerine bakılacak olduğu zaman eşine de Umay ismi verilmiştir. Umay eski Türklerin yaşadığı zamanlarda evlerin huzurlu olmasından ve mutluluklarından sorumlu olan bir tanrı görevindeydi.

Bazı Türkçe lehçeleri içerisine bakılacak olduğu zaman ise Kumay, Humay isimleri ile de anılması dikkatleri çeker. Umay her nasıl gittiği her yere hem huzur hem de mutluluk götürmesi ile bilinen bir kuş olsa da sadece eş olarak tek kendisi değildir. Huma da Umay gibi. Her nereye giderse gittiği her yerde konduğu her noktada huzur ve mutluluk olurmuş. Bu da efsane kökeninde daha iyi anlaşılmaktadır. Bu noktaların dışında kalan durumlardan bir tanesi de Yunan efsanelerine göre Phoneix ( Feniks ), Arap efsaneleri içerisinde ise Anka kuşu, Uzakdoğu ile beraber Ön Asya ülkeleri içerisine bakılacak olur ise burada da Tanniao, Rokh, Simurg gibi isimler ile de anılanlar arasındadır. Aynı nitelikler ile bilinen birçok farklı ismi olan bu kuş figürleri yerini almaktadır.

Farsça Kökenli Huma Kuşu

Huma Farsça kökenli olan kelimelerden bir tanesi olmaktadır. Fakat yapılan araştırmalar ve açıklamalar incelenecek olduğu zaman hem Umay hem de Huma kelimeleri arasında bariz bir ortak köken olduğu dikkatleri çeker. Her ne kadar Huma kelimesi Farsça kökenli olarak yer alıyor olsa bile Huma isminde Hu bir yandan da Arapça’da ruh anlamına gelmektedir. Su anlamına da gelen ‘ma’ ile hecelerin bir araya gelmesinde oluştuğuna da inanılır. Her ne kadar bu durum çok kez dile geliyor olsa bile yine de kabul görmüş olan durumlardan bir tanesi de olamıyor.

Türk Kültüründe Huma Kuşu

Türk kültürü içerisinde huma kuşu için pek çok inanış vardır. Bu huzur ve mutluluk getirmesi ile ilgili olan inanış asla sınırlı bir yapıya sahip değildir. Oldukça geniş kitlelere kadar yayılan bir yapısı da yer almaktadır. Bu inanışlara göre aslında huma kuşunun gölge noktasına gelen isimler ya padişah olacaktır. Ya da o devletin refaha girecek olduğuna işaret ederek onların güçlenecek olduğunu da gösterirdi. Bu inanışların yer alması ile aslında Huma devlet kuşu ya da bir yandan da talih kuşu gibi isimler ile alınması bilinirdi. Bu tabirler de aslında o günden bu güne kadar varlığını sürdürmeyi başaran anımsama şekillerinden bir tanesi olmayı başarmıştır.

Devlet Hayatı Üzerinde Huma Kuşu

Devlet hayatı üzerinde huma kuşu siyaset, din, devlet ya da farklı inanç yönünde etkileri ile de yerini almaktadır. Bu da devlet üzerinde çok farklı etkileri olmasına neden olmuştur. Sadece bu kadarı ile de değil bir yandan da Türk edebiyatı da huma kuşu için birçok farklı alan açmıştır. Bu figüre oldukça sık rastlamak da dikkatleri çeken noktalardan biridir. Tahminler arasında yer alacağına göre eski Türklere göre bu kültürde yer alan isimlerin deyişlerine ( daha çok umay ismi ile ) rastlamak da mümkün olacaktır.

İlerleyen süreçlerde ise önce Selçuklular sonra da Anadolu içerisine geçme adımları tamamlandıktan sonra Türk halk şiiri içerisinde Huma kuşu olarak kullanılması da mümkün olan durum oldu. Bunların ardından Arap ve Fars edebiyatının da baskın bir hal alması ile saray çevresi için geliştirilen divan edebiyatında yerini almıştır. Bu da Huma figürünün kısmen de olsa terk edilmesi ve bunun yerine Arap veya da Fars kültürleri içerisinde olan figür ve benzetmeler yerini almıştır. Bu benzetmeler ile daha çok gül, bülbül gibi en çok kullanılan kalıplar olarak yerini almayı da başarmıştır.

Günümüzde Huma Kuşu

Günümüzde huma kuşu hala yerini korumaktadır. Bu gün bile hala Anadolu içerisinde birçok farklı yöre içerisinde hikayeler yerini almaktadır. Bu da aslında Huma kuşu adı ile olmasa bile ya talih kuşu ya da devlet kuşu gibi tabirler ile yerini almayı başarmaktadır. Eski Türk kültürü içerisinde hayatımıza kazandırmayı başarmış olduğumuz kelimeler hala yaşadığını göstermek bu noktada belli oluyor. Bu temel olarak kullanılan figürlerden bir tanesi olarak dikkatleri çekmiştir. Şu an birçok farklı olarak yer alan Anadolu türküleri içerisinde, İran hava yollarına ait olan arma içerisinde, Özbekistan’a ait olan devlet armasında da bu kuşun figürleri yer almaktadır. Bu da bir kuş figürünün ne kadar etkili bir şekilde hayatımıza girdiğini göstermemizdeki önemli etkilerden bir tanesi de olmuştur demek doğru olacaktır.  

Kategoriler
Genel

Hint Bülbülü

Hint Bülbülü günümüzde en çok araştırılan kuş türlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Zebra İspinozu olarak da bilinen Hint Bülbülü, kırmızı ve turuncu gagası, dalgalı kafa yapısı ve 3-4 farklı renkten oluşan tüyleriyle oldukça sevecen bir şekilde kendini göstermektedir.

Hint Bülbülü Fiziksel Özellikleri

Hint bülbülleri, renk ve beden bakımından oldukça farklı çeşitlilikte kendilerini gösterseler de; türlerine göre paylaştıkları bazı fiziksel özellikler bulunmaktadır. Türkiye’deki en popüler ispinoz türleri arasında yer alarak dikkat çeken bu cins, gözlerinin altında olan siyah renkli gözyaşını andıran desenleriyle; sürekli olarak ağlıyor gibi görünürler. Genel olarak kuyruk bölgelerinde ve kuyruk ile sırt bölgelerinin arasında kalan alanda zebralarda olduğu gibi siyah – beyaz renklerden meydana gelen desen bulunmaktadır. Hint bülbülü Türkiye’de bilinen ismiyken, yabancılar genel olarak Zebra Finch, yani Zebra ispinozu ismini kullanırlar. Bu isimle adlandırılmasının sebebi zebraya benzer desenlere sahip olmasıdır.

Oldukça küçük bir kuş türü olan Hint bülbülü, 10 – 11 cm arası boya sahiptir. Gelişimini tamamlamış ve yetişkin olmuş bir Hint bülbülü ortalama olarak 10 – 15 gram ağırlığı arasında kiloya sahiptir. Doğal hayatlarında maksimum 2 ila 3 yıl yaşayan bu canlılar, evde iyi bakıldıkları takdirde 5 ila 7 yıl arasında yaşayabilirler.

Hint bülbüllerinin dişi veya erkek olduğunu ayırt etmek oldukça basittir. Dişilerin rengi gri olur. Erkeklerin 2 yanağında da kestane rengi tonlarında, koyu turuncudan farklı kahverengine kadar birçok çeşitliliği içerisinde barındıran benek bulunur. Hatta bundan dolayı çoğu zaman bu cinslerle ilgili “kestane kulaklı ispinoz” yakıştırması yapılmaktadır. Dişi Hint bülbüllerinin gaga renkleri turuncu olurken, erkeklerin gagası ise genellikle kızıl renklerdedir.

Hint bülbülleri kırmızı gözlere sahiptir. Bacak ve ayaklarının rengi ise sarı – turuncu arası bir renktir. Yavrular genel olarak düz gri renge sahip oldukları için dişi görünümlü olarak dikkat çekerler. 1.5 aylık yavruların cinsiyetleri bu süreden sonra belirti göstereceği için, renkler ve desenler belirgin bir hal almaya başlar.

Hint Bülbülü Sağlığı

Hint Bülbülü, oldukça küçük cüsseye sahip olması sebebiyle sağlık konusunda çok sağlıklı bir cins değildir. 3 farklı kronik hastalığı bulunmaktadır ve bakımları iyi yapılmadığı takdirde bu hastalıklara yakalanması olasıdır. Peki bu hastalıklar nelerdir? İşte, Hint Bülbülü sağlığı konusunda öne çıkan hastalıklar…

  • Ayak ve Yüz Hastalıkları: Genel olarak ayak ve parmaklarda görülen bir hastalığı bulunan Hint Bülbülü, söz konusu hastalığa yakalandığında ayağı ve yüz akarı pullaşacaktır. Özellikle ayak tabanında kalınlaşma başlayacaktır. Bu hastalık git gide hayvanın topallamasına sebep olacaktır. Bu hastalık genel olarak Püsküllü Ayak olarak adlandırılmaktadır.
  • Hava Kesesi Rahatsızlıkları: Hint Bülbülü sağlığı konusunda tehdit uyandıran bir diğer hastalık türü ise hava kesesi rahatsızlıkları olarak dikkat çekmektedir. Özellikle stres seviyesi yüksek olan ve çok fazla kızılan, ses seviyesi yüksek olan evlerde yaşayan Hint bülbüllerinde görülen bu rahatsızlıklar sonucunda ölüm ihtimali oldukça fazladır.
  • Orantısız Tırnak ve Gaga Büyümesi: Bir diğer Hint Bülbülü hastalığı ise orantısız büyüyen tırnak ve gaga olarak kendini göstermektedir. Ölümcül bir hastalık olmasa da; psikolojik olarak oldukça kötü sonuçlar doğuracaktır.

Hint Bülbülü Karakteri ve Genel Huyları

Hint Bülbülünün aynı kafeste çift olarak sahiplenilmesi; hem onun mutluluğu açısından hem de sizin mutluluğunuz açısından gereklidir. Çünkü bu kuşlar çift olduklarında; oldukça neşeli olmaktadırlar. Yalnız kaldıklarında ise sıkıcı bir ruh haline giriyorlar. Eğer Hint bülbülünü tek olarak almak istiyorsanız bu durumda onunla son derece fazla bir şekilde ilgilenmeniz gerekecektir. Sevgiye ve ilgiye oldukça muhtaç olan bu kuş türünün yanına bir eş aldığınızda ise, bu kadar yüksek bir şekilde ilgilenmenize gerek kalmayacaktır. Hint Bülbülü sesten oldukça hoşlanır. Bu yüzden evde yalnız bırakıldığı zamanlar arkada bir müzik, televizyon ya da radyonun açık olması gerekir. Evde olduğunuz sürede de Hint Bülbülünü mutlu etmek istiyorsanız onunla konuşmalısınız.

Çoğu Hint bülbülü; ele alışma noktasında oldukça büyük zorluk yaşamaktadır ve ele alınmaktan asla hoşlanmamaktadır. Kuşu ele alıştırmak için herhangi bir şekilde zorlamanıza gerek yok. Eğer ruh halleri buna müsait değilse; bu hareketiniz onları sinirlendirip, ürkütecektir. Bu yüzden zorla bir şeyler yaptırmak son tercihiniz olmalı.

Hint Bülbülü Tarihçesi

Hint bülbülünün tarihçesi Avustralya’ya dayanmaktadır. Orta Avustralya’nın kurak bölgelerinin yerli canlıları olarak dikkat çeken bu kuş türü, hala bu kurak bölgeler üzerinde oldukça büyük sürüler halinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu kurak bölgeler üzerinde bulunan her türlü küçük / büyük ağaç ve çalılarda yuvalarını yapan bu kuş cinsi, yaşamlarına böyle devam etmektedir.

Başta Endonezya, Kosta Rika ve Portekiz’de de oldukça yoğun sürüler şeklinde yaşamaktadırlar. Tercih ettikleri doğal yaşam alanı genel olarak suya yakın ormanlık alanlardır. Ama esarete düşmek istemedikleri ve riskli oldukları için kurak alanlarda yaşamak için bölge arayışına devam ederler. Ormanlık alanlar onlar için geçici bölgelerdir.

Hint Bülbülü Bakımı

Hint Bülbülünün bakımı oldukça kolaydır. Eğer ilk kez kuş sahibi olunacaksa Hint Bülbülü tercih edilebilir. Çift olarak alınması az önce de bahsettiğimiz üzere hem hayvanınızın ruh sağlığı hem de sizin mutluluğunuz için önemlidir. Çok kolay bir şekilde üreyebildiklerinden dolayı günümüzde birçok kuş üreticisi bu hayvanlar üzerine yoğunlaşmış durumdadır.

Üremek için uygun ortam oluşması v.s. Hint bülbülü için asla önem taşımaz. Üremeleri için 2 ihtiyaçları vardır. Birincisi yuva kurabilecekleri ve yumurta bırakabilecekleri alan, diğeri ise rahat hareket edebileceği nokta olmasıdır.

Fakat Hint Bülbülü üremesi konusunda bilinçsiz bir şekilde hareket edilmesi onlara hayati sonuçlar doğurtabilir. Çünkü Hint bülbülleri yumurtlamak için oldukça büyük enerji ve zaman harcarlar. Eğer molasız bir şekilde üreme devam ederse ölümle sonuçlanacak olaylar yaşanabilir.

Hint bülbüllerinin kafeslerinin geniş olmaları, sakin ve güvenli bir noktada olmaları gerekmektedir. Gün ışığını direkt olarak alan bir bölgede yaşamak bu kuş cinsini oldukça huzursuz edecektir. Kalorifer ve klima gibi ısıtma ve soğutma cihazlarının yakınlığı da yine huzursuz eden bir diğer etkendir. Bu sebepten dolayı ev içerisinde bakılan Hint bülbülünün yer seçiminin oldukça dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Hint Bülbülü Beslenmesi

Hint Bülbülü yemi, özel olarak hazırlanan bir yem olmalıdır. Küçük boyutları sebebiyle gagaları ve mideleri de küçüktür. Bundan dolayı yemlerin da yine doğru orantıda küçük ve kolay parçalanabilir yapıda olmaları gerekir. Pet Shoplarda Hint Bülbülü için özel olarak hazırlanan pek çok Premium yem bulabilirsiniz. Hint bülbülleri beslenmesinde en önemli nokta yeme ulaşma imkanıdır. Bu kuş türü yeme oldukça hızlı bir şekilde ulaşmalıdır. Bundan dolayı uzak ve zor ulaşılan yerlere yem kabını koymamanız gerekir. Eğer kuşunuzun fazla yem tükettiğini ve bu sebepten dolayı sağlıksız bir şekilde kilo aldığını düşünüyorsanız; bu durumda egzersizi artırmalısınız. Çünkü Hint Bülbülleri kararınca yemektedirler ve sınırlarını bilirler. Eğer kilo alma durumu yaşanıyorsa; çok fazla hareket ettirilmiyor demektir.

Dal darılar, bu kuş cinsinin çok lezzetli ve keyifli bir şekilde buldukları bir besin olarak dikkat çekmektedir. Fakat kendi yem karışımlarını yemeyi bırakıp, tamamen bunlara yönelmemesi için günlük değil, haftalık olarak vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kendi yemlerini tüketmeyebilirler.

Hint bülbülü beslenirken; taze sebze vermeye özen göstermelisiniz. Her türlü yeşilliği ve meyveyi yiyebilen ve oldukça seven Hint Bülbülü için hazırlanacak taze sebze ve meyveleri, robot yoluyla iyice parçalamak faydalı olacaktır. Aksi takdirde parçalaması çok zordur. Hint Bülbülü için en tehlikeli gıda Avokado olmaktadır.

Hint Bülbülü Temizliği

Hint Bülbülü temizliği aynı kedi ırklarında olduğu gibi; kendi kendine gerçekleştirebildiği bir eylemdir. Gagalarıyla tüylerinin kirini, tozunu ve yağını temizleme imkanları bulunmaktadır. Oldukça hassas canlılar olması sebebiyle sürekli banyo yapmaları durumunda da soğuk algınlığı gibi problem yaşayabilirler. Bu yüzden ayda bir ılık suyla hazırladığınız banyoluk içerisinde kendisini temizlemesi için bulundurmanız gerekmektedir. Temizlerken siz elinize almayın. Çünkü su sonucu zaten gerilen bu hayvan türü, bir de zorla tutulduğunu fark edince direkt olarak gaga atarak kurtulmaya çalışabilir.

Hint Bülbülü Egzersizi

Hint Bülbülü Egzersizi; oldukça dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü egzersizi tam olarak yapılmadığı takdirde, kilo dengesi bozulabilir. Egzersiz için günlük minimum 2 saat ila 3 saat aralığında uçması gerekir. Bunun yanı sıra kafes demirlerinin yatay tercih edilmesi gerekmektedir. Yatay kafes demirlerine tırmanarak günlük egzersiz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabilir. Aynı zamanda kafes genişliğinin, rahat hareket edebileceği düzeyde geniş olması gerekir. Kafes içerisinde uçabilmelidir. Bu gereksinimleri karşılayıp egzersizlere dikkat ettiğinizde; herhangi bir şekilde sorun yaşamayacaksınızdır. Fakat sürekli kafese kapalı, hareketsiz bırakacağınız Hint bülbülü hem psikolojik hem fiziksel açıdan büyük zarar görecektir.

Hint Bülbülü Eğitimi

Hint Bülbülü eğitimi, hangi eğitimi vereceğinize göre değişim göstermektedir. İlk olarak elden yem yeme ve kafaya, omza konma gibi eğitimler verilmelidir. Bu eğitimleri verirken dikkat etmeniz gereken nokta ödül yöntemine başvurmaktır. Eğer ödül yöntemine başvurmaz; cezalandırmayı tercih ederseniz eğitim oldukça verimsiz geçecektir. Elden yem yemesi için yem kabını kaldırıp elinizi uzatmalısınız. Fakat bunu günde sadece birkaç dakika yaparak alıştırmalısınız. Üzerinize konması için de aranızda sevgi bağı oluşmalıdır. Ona ne kadar sevgi hissettirirseniz; o kadar çok sizle zaman geçirmek isteyecektir.

Kategoriler
Genel

Güvercin Türleri

Evcilleştirilebilen ve yabani olan farklı güvercin türleri bulunuyor. Güzellikleri ve yetenekleri sebebiyle güvercin beslemek ve güvercin yetiştiriciliği yapmak oldukça yaygın. Dünyanın çoğu yerinde bu hobiyle uğraşan kişilerin sayısı oldukça fazladır. Parklarda sokaklarda rastlanılan yabani güvercinlerden daha fazla sayıda güvercin türü vardır. Dünya üzerinde 300civarında güvercin türü bulunur. Bu güvercinler, bulunduğu bölgenin özelliklerine göre fiziksel farklılık gösterir. Genellikle görünüşlerinden ve tüy özelliklerinden dolayı beslense de bazı güvercinler taklacı özelliğinden dolayı da beslenir. Geçmiş yıllarda iletişim yapabilmek için de posta güvercini kullanılmıştır. Bugün bu güvercin türü en sık rastlanılan güvercin türüdür. Yetiştiriliş amaçlarına göre ülkede en çok beslenilen ve görülen başlıca güvercin türleri vardır.

Oyuncu Güvercin Türleri

Renklerinin yanında oyuncu güvercin türleri yetenekleri sayesinde beslenen kuşlardır. Taklacı güvercin olarak adlandırılan ve Mardin Güvercini olarak da bilenen güvercinler oldukça yeteneklidir. Gökyüzünde attığı taklalar ve manevralarla sevilen takla güvercini görünümü itibariyle paçalıdır. Ayakları tüylerle örtülüdür. Türkiye’de en çok beslenilen güvercin türü olarak bilinir. Bir diğer taklacı kuş Kelebek güvercinidir. Uzun süre ve hızlı uçuş yaparken manevralar ve taklalar atabilir. En çok yetiştirilen kuşlardan biridir. Bursa güvercini Bursa bölgesine ve Türkiye’ye özgü oyuncu bir güvercin türüdür. Görünüşüyle de dikkat çeker ve paçaları bulunmaz. Seri taklalarına makara adı verilir ve makaracı güvercin olarak da bilinir. Makaracı güvercin türleri arasında Çakal ve Mülakat güvercini de bulunur.

Diğer Güvercin Türleri

Güvercinler çoğunlukla oyuncu özelliklerinden dolayı beslenir. Bunlardan başka diğer güvercin türleri farklı amaçlarda beslenir ya da doğada bulunur. Bu güvercinlerden en farklısı posta güvercinidir. Yön duygusu çok gelişmiş olan bu güvercinler haberleşmek için kullanılmıştır. Günümüzde yarışçı özelliklerinden dolayı beslendiği görülür. Haberci ve salma kuşu olarak adlandırılan başka güvercin türleri de vardır.

Günümüzde görünümleri için beslenen filo kuşlarından biri baştankara güvercinleridir. Görünümü için beslenen bir diğer güvercin türü Bango güvercin türüdür. Kısa gagası ve siyah beyaz tüyleriyle bilindik güvercin görüntüsünden oldukça farklıdır. Saf türler zaman içinde birbiriyle karışarak kırma türler de ortaya çıktı. Bu güvercinlerin oyunculuk ve taklacılık yetenekleri pek bulunmaz. Çakmaklı, Gök, Mirenk gibi güvercin türleri güzel görünüşü olan farklı türlerin karışımı güvercinlerdendir. Sesleri ötüşleri dolayısıyla yetiştirilen güvercin türleri de bulunur. Bu güvercinlere kut güvercini denilir. Güzel ötüşleri “dem çekme” olarak isimlendirilir. Ankut, Bayburt, Demkeş ve Kumru güvercinlerde ses özelliğine sahiptir. Özellikle Ankut kuşunun ve Demkeş kuşu ötüşünden dolayı tercih edilir.

Kategoriler
Genel

Gri Papağanı

Gri Papağanı, dünya üzerinde genellikle “Jako” adıyla bilinir. Papağangiller ailesinin orta boylu üyelerindendir. Yaklaşık 30 santimetre büyüklüğüne sahip olan Gri Papağanı adından da anlaşılacağı gibi gri renktedir. Bazı bölgelerinde siyah tüyleri de bulunabilir. Papağan dendiğinde akla ilk gelen papağan türü Gri Papağan’dır. Zeki olmaları nedeniyle Roma halkı tarafından evcil hayvan olarak tercih edilmişlerdir. Yine aynı nedenden dolayı Türkiye’de de en çok tercih edilen papağanlar arasındadır. Zekası sayesinde gayet güzel ve akıcı konuşabilir. Kelime ezberleme kapasitesi 1000 kelime civarındadır. Ayrıca bazı Gri papağanların sorulara cevap verdiği de görülmüştür. Bu nedenle konuşmak için papağan sahiplenen kişiler için en iyi tercih Gri Papağanı olacaktır.

Gri Papağanı Yaşamı

Gri Papağanı yaşamı 80 ile 90 yıl arası sürebilir. Afrika bölgesi, en yoğun bulundukları bölgedir. Yine bu bölgede bulunan yağmur ormanları, Gri papağanlarının endemik tür olduğu bölgedir. Beslenmek için tohum, meyve ve palmiye cevizi tüketir. Bazı durumlarda salyangoz gibi canlıları tükettikleri de görülmüştür.

Diğer papağan türlerine göre çok daha taklitçidir. Sahibinin taklidin yapmayı çok sever. Bu nedenle Gri Papağanı sahibi olan kişiler, bu samimi canlılarla çok güçlü ve sıcak bağlar kurar. Fakat sahibinden yeterli ilgi ve şefkati göremeyen Gri papağanlarda davranış bozukluğu görülür. Bu bozukluk tüy yolma gibi çeşitli kendine zarar verme eylemleridir. Papağanları sahiplenirken uzun ömürlerine rağmen her zaman küçük bir çocuk gibi duygulara sahip olduklarını unutmamakta fayda vardır.

Kategoriler
Genel

Göknar Kargası

Göknar kargası kargagiller ailesinden ötücü bir kuştur. Bu karga türü bayağı alakargadan daha büyüktür. İri bir gagası olan Göknar kargası ince bir başa sahiptir. Tüyleri vücudunda siyah ile kahverengi tonlarındadır. Kuyruğu ve kanat uçları parlak yeşilimsi ya da parlak mavi renklerdedir. Parlak mavi ya da parlak yeşil görünse de tüyleri aslında bu kısımlarda da siyahtır. Göknar kargası kuşların ortak besini olan tohumları tüketirler. Bunların yan ısıra çam fıstıkları ve çam kozalakları da yerler. Meyve ve fındıklardan da oldukça hoşlanırlar. Kalın gagaları ile kabuklu fındıkları ve tohumları kırarak tüketirler. Fazladan buldukları tohumları depolayarak sonra yemek için saklarlar. Böcek türleri ve kuş yumurtaları ile de beslenirler. Hepçil olan bu kuş türü diğer kuşların yavruları ile de beslenir.

Göknar Kargası Yuva Yapımı

Göknar kargası yuvalarını erkenden kurar. Böylece buldukları yiyecekleri yuvalarında depolarlar. Göç etmeyen bu kuş türü yiyecek bulma sıkıntısı yaşadığı zaman uzak yerlerde yemek aramaya gidebilir. Göknar kargasıyuva yapımı konusunda titizdir. Yuvalarını güneş alan yerlere yaparlar. GÖknarların kuluçka süreleri biraz uzundur. Kuluçkanın ardından ise 2 veya 4 arasında bir yumurta oluşur. Kuşlardan dişi ile erkek yavruyu 23 gün boyunca besler. Yavru büyünce de ailesi ile beraber vakit geçirir. Birkaç ayı bulan bu sürede ailesinden beslenme ve yiyecek bulma konusunda eğitim alır. Bu besinleri nasıl depolayacağını anne ve babasından öğrenir. İskandinavya’nın büyük kısmında bulunan bu kuş türü Avrupa’nın kuzey kesimlerinde de yaşar. Sibirya ve Asya’nın doğu kesimlerinde de bu kuş türüne rastlamak mümkündür.

Göknar Kargası Özellikleri

Göknar kargasının siyah ve kahverengi tonlarındaki tüylerinde beyaz benekler vardır. Kuyruğunun ucu ve altı da beyazdır. Genellikle yaprak dökmeyen yüksek rakımlardaki ormanlarda yaşamayı sever. Ancak yaprak döken ağaçların olduğu ormanlarda da yaşayabilir. Fındık bahçelerinin olduğu bölgelerde de rastlanır.

Türkiye’de Trakya ve Batı Karadeniz bölgelerinde az da olsa görünen kuş türüdür. Fındıkla beslenen Göknar kargası türlerinin gagaları daha büyüktür. Fındıkları gagası ile kırabilse de sert olanları ayakları ile tutarak gagasını keski gibi kullanması ile açar. Halk arasında Fındıkkıran olarak da bilinirler. Göknar kargası özellikleri türleri arasında ufak da olsa farklılık gösterir. Alplerde yaşayanları, Batı Himalaya’da yaşayanları ve Çin’de yaşayanları gaga ölçüsü açısından farklılık gösterir.

Kategoriler
Genel

Golden Finch

Anavatanı Avustralya olan kuş türlerinden bir tanesi olmaktadır. Diğer adı ile gökkuşağı ispinozu olarak da bilinir. Ülkesinde artık doğal hayatının oldukça tahrip edilmiş olması ve iklim koşullarının bir hayli değişmiş olması neslinin tükenmek üzere olmasına neden oldu. Bu konuda ülke sınırlarında farklı olarak çalışmalar devam etmektedir. Dünya üzerinde şuan kafesler üzerinde üretilme çalışmaları yer almaktadır. Neslin yok olmasına engel olmak ve devam etmesini sağlamak için birçok farklı olan çalışmalar bilinmektedir. Doğal yaşam alanları olan Avustralya sınırları içerisinde tek değil de kuzey batı bölgesinde daha çok koloniler halinde yaşamayı tercih ederler. Golden finch kuşları doğal yaşamlarını idame ettirebilmek adına süpürge darısı tercih ederler. Kuluçka dönemlerinde ise yuva olarak okaliptüs ağaçlarına yakın olan yerlerde yaşamayı tercih ederler.

Mevsim geçişleri sırasında üreme iç güdülerinin olması bu ağaçların kovuk bölgelerinde yaşamayı tercih ederler. İlerleyen süreçlerde yavruların bakımlarını da sağlamak adına alçak olan yerlere geçerler. 20 v 30 derece olan sıcaklıklarda rahat bir şekilde yaşamlarına devam ederler.

Golden Finch Türleri Ve Doğada Olan Renkleri

Golden Finch kuşları daha çok gövde, kafa ve sırt bölgelerine farklı renklere ayrışırlar. Tanımamaları yapılırken RH yani kırmızı kafa, GB yani yeşil sırt ve WB yani beyaz göğüs olarak anılırlar.

Mutasyon sonucu ortaya çıkan Golden Finch türleri normalde olan klasik türlere göre daha farklı olan renklere sahip olmaktadır. Orijinal olanlar oldukça nadir bulunan bir yapıda olmasından dolayı çok kıymetlidir. Her ne kadar kafa, göğüs ve sırt kısımlarında olan renkler farklılık gösteriyor olsa bile üreme, sıcaklık, barınma gibi alışkanlıkların olmasından dolayı diğerleri ile aynı olmaktadır.

Golden Finch İçin Kafes Seçimleri Ve Gerekli Olan Malzemeler

Bu türdeki kuşlar diğer kuşlarla ve insanlarla çok iyi anlaşırlar. Hem diğer kuş türleri ile hem de kendi türleri ile oldukça rahat bir şekilde yaşamlarına devam ederler. Üreme vakitleri geldiği süreçlerde kafeslerde normal süreçlerde koloni halinde yaşamlarına devam ederken oldukça bu süreçlerde agresif olabilirler. Hem cinsi olan kuşlara gagaları ile bir darbe uygulamaları söz konusu olabilir. Her ne kadar çok zarar vermiyor olsalar bile yine de hareketler devam ederse ayrı noktalara koymak daha doğru olacaktır. Hem tek olarak hem de çift olarak beslenmeleri yapılabilir. Fakat çift besleme durumu daha yaygın olan bir türdür. Golden Finch üreme dönemleri içerisinde aile kurgusunu daha iyi yaşatabilmek adına bu noktada yaşarlar. Bakımlarının yapıldığı kafeslerin büyük ve geniş olmasında fayda vardır. İspinoz türü olan kuşlardandır. Bu yüzden de bakım uygulamaları sırasında diğer bu tür kuşlar gibi geçerli olmaktadır.

Kuşların bakımlarına evler içerisinde devam edilecek ise bulunması en uygun olan en büyük kafesler tercih edilmelidir. Bu noktada 60x50x40 olan boyutlar bire bir uygun olabilir. Aksi halde diğerleri dar ve küçük gelmesi söz konusu olabilir. Aksi halde çift olarak yan yana tutmak zor olabilir. Özellik ile tüy döküm zamanları geldiği zaman küçük olan kafeslerde sorun yaşanması söz konusu olacaktır. Asıl amaç evde bakmak değil de üretim yapmaksa kafesleri şeritler ile aydınlatmak da güzel olabilir. Bu da yavruların gece olduğu zaman beslenmelerinin daha kolay olmasına yardımcı olacaktır. Kafes için kullanılan tellerin saka ve kanarya türlerinde olduğu gibi dik telli olmasına özen göstermek gerekir. Paralel şekilde telleri olan kafeslerde suluklar oldukça sığ durumda olacağı için kuşların su içmeleri biraz daha zor olacaktır. Golden Finch bakımı sırasında hava akımının dikkatli bir şekilde yapmasına özel gösterilmelidir. Çift taraflı olarak yer alan akımlar bir noktada kuşların daha çok zarar görmesine neden olabilir. Bu noktada işte kafeslerin daha uygun bir alana yerleştirilmesi de mantıklı bir adım olacaktır.

Golden Finch kafes içerisinde farklı oyuncak ya da aksesuarlara ihtiyaç duymayacaklardır. Daha çok kuşların kendilerin doğal bir ortam içerisinde hissedebilmelerini sağlamak adına ağaç tünekler tercih edilmesi uygun olan bir adım olacaktır. Bunlar ise daha çok kuşların ayak kısımlarında yer alan deformasyonların engellenmesine yardımcı olurken bir yandan da mantar oluşumları için uygun olan bir çözüm olacaktır. Gaga yapılarının oldukça sivri bir şekilde yer alması ise su kaplarının en az 1 cm gibi derinlikte olma zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Geniş ağızlıklı olanlar ise sadece banyo için kullanılması gereken çeşitlerden biri olmaktadır. Bu suluk yapısı tercih edilecek olursa Golden Finch sıkça banyo yapma isteğinin olmasından dolayı hasta olmaları söz konusu olabilir.

Golden Finch yem kabı seçimleri sırasında onların üzerine rahat bir şekilde tüneyecek olduğu modellerin tercih edilmesi gerekir. Açık yem kabı daha büyük avantaj olacaktır. Kafes içerisinde eğer tünek altlarına konumu sağlanır ise daha rahat bir şekilde hareket etmeleri uygun olacaktır. Hem bir yandan rahat etmeleri sağlanırken hem de bir yandan kirlenmelerine engel olunmuş olacaktır. Kafeslerin alt yapısına koymak için tercih edilen ürünler daha çok mısır koçanı granülü, çamdan alınan talaşlar ya da daha çok emiş gücü olan gazete kağıtları kullanmak uygundur. Eğer gazete kağıtları koymayı tercih edenler olursa sık bir şekilde bunları değiştirmesi ve kafes temizliği noktasına özen göstermesi gerekir. Diğer kuşlarda nasıl mürekkep balığı kemiği tercih ediliyorsa bu kuşların da kalsiyum ihtiyaçlarını karşılama adına kullanmak uygundur. Kuş kumu gibi alternatiflerin de bulunması kuşların rahat etmesi için bir avantaj olacaktır.

Golden Finch Beslenmesi Nasıl Olur ?

Golden Finch beslenmesi de diğer kuşlar gibi aynıdır. Onlar her nasıl tohum ile besleniyor ise bunlar da sadece tohum ile beslenir. Bunlar için özel bir şekilde hazırlanmış olan yemler de vardır. Eğer evlerde bakımları sürecek ise bu yemlerden almak da uygun olacaktır. Fakat muhabbet kuşu ve paraketler için kullanılması tercih edilen yemler bu kuşlar için uygun olmayacaktır. Bunların yemesi gereken tohumların gerekli olgunluğa erişmiş zamanında hasat edilmesi gerekir. Tohum ebatları diğerlerine göre daha küçük olması ile dikkatleri çeker. Gaga yapılarının düz olması bu tohumları ancak kırmasına yardımcı olur. Eğer diğer tohumlar tercih edilir ise kırımları yapamayabilir ve beslenme kısmında daha çok zorluk çekebilirler.

Tohumların içerik yapısı incelenecek olduğu zaman sarı darı, kırmızı darı, Nijer, kenevir, çim tohumu ya da keten tohumu gibi tohumların yer alması dikkatleri çeker. Ek olarak verilecek olan gıdalar arasında muz, elma dilimleri, böğürtlen, havuç, üzüm, bezelye, çilek, kavun, haşlanmış yumurta, haşlanmış patates de tercih edilebilir. Eğer bu ek gıdaları yemeye alıştırmak uygun olursa kuşların yaşam ömürleri daha da çok artış gösterecektir. Ek olarak bir yandan da çimlendirilmiş tohumların tercih edilmesi uygun olabilir. Hazır alınarak yer alan tohumları çimlendirerek de kullanabilirsiniz. Ek besin vermeyi tercih ederken alkol içerikli besinlerden, çikolata, tuzlu olan gıdalardan uzak durmak uygun olacaktır.

Golden Finch Bakımı Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Golden Finch bakımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar yer almaktadır. Sağlıklarını daha iyi korumak ve uzun ömürlü olmalarına yardımcı olmak adına ilk dikkat edilmesi gereken şey kafeslerinde olan temizliktir. Kafeslerin kirlenme durumlarına göre günde ya da en geç gün aşırı bir temizlik uygulaması gerekli olacaktır. Özellik ile de kafeslerin tabanları bir hayli sık yapılması gerekir. Tabi ki bu noktada kuşların ürkmesine engel olarak yapmak önemli bir detay olacaktır. Strese dayanıklı bir yapısı yoktur. Eğer stres noktalarına maruz kalır iseler bağışıklık sistemleri üzerinde bir zayıflama olabilir. Bu da kuşların zarar görmesine neden olacaktır.

Golden Finch yemlerinin hem temiz hem de steril bir ortam içerisinde hazırlanmasına dikkat etmek gerekir. Yem değişimi yapılacak olduğu sırada eleme yapılarak kuşlara vermek daha doğru olacaktır. Yem kaplarında azalan yemlerin üzerine eklemek yerine altta kalanları elemek ve yeni eklenenler ile karıştırılarak vermeye dikkat edin. Mümkün ise altta kalan yemleri tekrar vermeyin. Yemler ne kadar taze olursa onlar için o kadar iyi olacaktır.

Golden Finch ek besinverme adımları sırasında kafes içerisinde kalarak çürümemelerine dikkat etmek gerekir. Eğer su kapları kafes içerisinde yem kaplarından daha uzak bir alana alınır ise yemlerin nem alarak bayatlaması engellenmiş de olacaktır.  Bu tür kuşlar adeta banyo yapmaya çok düşkün olmaktadır. Bu da su kaplarından su taşmasına neden olarak yemlerini nemli yapmalarına yani ıslatmalarına neden olacaktır. Uzak koymak daha mantıklı bir hareket olacaktır.

Golden Finch sulukları içerisinde her an taze su olmasına dikkat etmek gerekir. Sürekli olarak iç kısımları temizlenmeli ve suluklar içerisinde yosunlanma durumları olmasına izin vermemelisiniz. Ortalama on beş gün süre ile su kapları içerisinde bir damla da olsa elma sirkesi eklemeyi tercih edebilirsiniz. Bu durum ise kuşların enfeksiyon gibi hastalıklara karşı korunmasında önemli bir etkide olacaktır. Bir yandan da sindirimlerine yardımcı olmak istenir ise suların içine maden suyu damlatmak da doğru olacaktır. Tabi ki her gün değil bunu da haftada bir gün yapmak yeterli olacaktır. Ayrıca bir yandan da kuşların sağlıklarını sürekli kontrol altında tutabilmek adına suların içerisine vitaminler ile takviye vermeyi de yapabilirsiniz.

En  son olarak kafesler içerisinde parazit olmamasına dikkat etmek gerekir. Özel olarak kuşların kafesleri adına hazırlanmış olan spreyler ile bu durumlardan kurtulmalarına da yardımcı olabilirsiniz. Hepsine dikkat etmek aslında kuşların daha uzun ömürlü olması üzerinde etkili olan adımlardan biri de olacaktır.

Kategoriler
Genel

Flamingo

Flamingo kuşu genel olarak Flamingolar grubunun alt dalında yer alan ve Flamingogiler ailesinden 6 adet kuş türünün ortaya gelmesi ile oluşturulan ismi olmaktadır. Her ne kadar tek cins olarak yer alsa bile onun altında yer alan altı alt türünden meydana gelmektedir.

Flamingo Özellikleri

Flamingo özellikleri arasında ilk dikkatleri çeken durum kendi içinde ve diğer türler ile de aynı anda çaprazlama olarak üreme sağlayabilmesidir. Bu noktada Küba türü ortaya çıkmaktadır. Anadolu içerisinde ise Allı turna olarak da isimlendirilmesi bilinmektedir. Türkiye içerisinde daha çok Denizli ve çevresinde yaşadıkları bilinmektedir.

Uzun olan ince bacakları, uzun ve kıvrık olan boynunun yanı sıra kiremit renginde olan tüylere sahip olması bilinmektedir. Tüyleri içerisinde yer alan kırmızı olan tonlar daha çok yediklerinden kaynaklı olarak meydana gelir. Yiyeceklerin içerisinde yer alan karotin miktarı ne kadar az olur ise o bölgeler içerisinde yaşayan türler de normale göre daha açık renkli olarak yer alır. Yavru ve genç olan türler içerisinde daha az yapıda karotin miktarı yer almaktadır. Bu da onların tüylerinin beyaz olmasına neden olur.

Flamingolar Nerede Yaşarlar ?

Flamingolar nerede yaşarlar sorusunun yanıtı içerisinde Afrika, Güney Batı, Orta Amerika, Güney Avrupai Orta Asya yer alır. İspanya ile Güney Fransa içerisinde daha çok bu kuş türlerinin norma boyutları değil de büyük olan boyları yer alır. Daha çok kuluçka dönemleri içerisinde Rosa Flamingo görülür. Ortalama olarak boy uzunlukları 125 ile 130 cm arasında değişiklik göstermektedir. Asya’nın güneyinde, Avrupa ve Afrika içerisinde hayatlarına devam ederler. Flamingolar genel olarak koloni şeklinde gezer ve yaşarlar.Bu koloni ise daha çok dünyanın kuzeyinde yer alan koloni olarak bilinmektedir.

Flamingoların Yaşam Alanları Nasıldır?

Flamingoların yaşam alanları daha çok büyük bir şekilde topluluk yani koloni halinde olmalarıdır. Bu tür kuşlarının yaşamak için pek de tercih edilmeyecek olduğu sıra dışı doğa koşullarını severek orada yer almayı tercih ederler. Örnek ile anlatılacak olur ise Tuz gölü, büyük ve durgun sulara sahip olan göller, lagünler içerisinde yaşamayı oldukça çok severler. Total içerisine bakılacak olur ise bu kuş türleri daha çok zorlu olan yaşamları severler ve bunlar ile rahat bir şekilde mücadele etmeyi başarırlar. Koloni halinde yaşamayı sevdikleri için adeta bulundukları ortam içerisinde sayıları bir milyona yakın kadar da olabilir. Ülkemiz sınırlarında hayatlarına devam edebilmek adına Denizli ve çevresinde olan Acı gölü tercih ettikleri de dikkatleri çeker.

Flamingolar Nasıl Beslenir?

Flamingolarda beslenme daha çok yengeç, artemia, karides gibi deniz ürünlerinin yanı sıra karıncalarda olan larva, yosun gibi yiyecekleri tüketerek sağladıkları dikkatleri çeker. Aşağı doğru olarak yer alan eğik ve kalın uçlu olan sağlam gagaların yer alması ise her ne koşulda olur ise olsun yiyeceklerine rahat bir şekilde ulaşımlarına yardımcı olmaktadır.

Flamingolarda Üreme

Flamingolarda üreme aslında tüm kuşlar gibi yumurtlayarak meydana gelir. Savunmasız olarak yer alan kuş türlerinden bir tanesi olması genellik ile gece uçmalarına neden olmaktadır. Ve bu süreçlerden dolayı üremek için ıssız olan bölgeler tercih edilir. Her dişi olan Flamingo konik olarak yer alan yuvasına bir adet yumurta bırakmayı tercih eder. Yavruların yumurta içerisinden çıkması meydana gelene kadar eşler sırası ile bu yumurtalar üzerine yatarak bekler. Yavruların yumurtalardan çıkması ise ortalama olarak bir ay kadar sürmesi ile sağlanır. Yeni doğan bir flamingo gri renge sahiptir. Nerede ise bir ördek boyutunda olmaktadır. Yavrular ortalama olarak iki aylık olana kadar bu süreçlerde anne ve babası tarafından beslenmelerine devam edilir. Tam 100 günün sonunda uçma yeterliliğine de gelecektir. Uçmayı öğrendikleri an artık kendileri için ayrı bir topluluk kuracaklardır. Flamingolar diğer kuşlar gibi her yıl düzenli olarak üremeleri söz konusu değildir. Her ne kadar her yıl düzenli olarak yumurtlayan türleri olsa bile bazılarının üç ya da dört yılda bile yumurtladıkları bilinmektedir. Bu durum ise her Flamingodan Flamingoya değişiklik göstermektedir.