Kategoriler
Genel

Avrupa Saksağanı

Avrupa saksağanı kargagiller ailesine ait bir kuş türüdür. Bilimsel adı Pica Pica’dır. Ormanlar gibi alanlarda görüleceği gibi şehirlerde de yaygın olarak görülen bir türdür. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da görülürler. Anadolu’nun neredeyse tamamında görülür. Anadolu’da saksağan adıyla bilinir. Ötücü bir kuştur. Kargagillere has rahatsız edici bir ötüşe sahiptir. Erkekleri dişilerine göre daha iridir. Boyutları 40 ile 50 santim arasında değişir. Ağırlıkları 200 ile 250 gram arasındadır. Kanat açıklığı 52 ile 60 santim arasındadır. Kargaların aksine renkli tüylere sahiptir. Tüylerinde siyah, beyaz, mavi, yeşil renkleri bulundurur. Siyah tüylerinin arasında parlak yansıtıcı tüyler bulunur. Yaşam süresinin 30 ile 38 yıl arasında olduğu tahmin edilir.

Avrupa Saksağanı Özellikleri

Avrupa saksağanı özellikleri itibariyle kargalarla benzer olsa da görünüşüyle farklıdır. Kargalar gibi siyah güçlü gagaya ve ayaklara sahiptir. Uzun yeşil ve mor renkli kuyruğu vardır. Baş kısmı, sırtı ve göğüs kısmı siyah renktedir. Kanatlarında ise siyah beyaz ve mavi rengi bulunur. Güçlü ve geniş kanatları sayesinde düzgün ve hızlı bir şekilde uzak mesafeleri uçabilir.

Yine de uzun göçleri yapmayı tercih etmezler. Yerel bir kuş türüdür. Bulunduğu bölgelerde çoğu yerde görülür. Özellikle Avrupa Kıtası’nda kontrolsüz bir şekilde çoğalmıştır. Tarlalarda yaşadıklarından ekinlere zarar verirler. Bu yüzden çiftçiler tarafından avlanırlar. Hepçil bir beslenme biçimi vardır. Çoğu şeyi yerler. Çöplüklerdeki besinleri de yediği görülür.

Avrupa Saksağanı Davranışları

Avrupa saksağanı davranışları kargalara çok benzer. Kargalar gibi zeki bir kuş türüdür. Güçlü bir hafızası vardır. Gelişmiş beyinleri sayesinde sosyalleşme becerisine sahiptir. Besin bulabilmek için diğer saksağanlar ile işbirliği içinde gruplar halinde çalışırlar. Bölgelerinde bir tehlike ya da bir saldırı olursa da korunmak için grup halinde hareket ederler. Yalnızca üreme döneminde yalnız olurlar. Hırsızlık özelliğiyle bilinen bir kuştur. Bu bakımdan Avrupa saksağanı kargalara çok benzer. Etrafında gördüğü para gibi parlak yüzeylerden oluşan cisimleri çalarak yuvalarına götürürler. Küçük kuş türlerinin yumurtalarından beslenirler ve bulundukları bölgelerdeki ekinlere de zarar verirler. Yavruladıkları zaman korumacı ve agresif bir davranış sergilerler. Güçlü bir hafızaya sahiplerdir.

Kategoriler
Genel

Atmaca

Atmaca kuşu yırtıcıdır ve kartal ailesinin mensuplarındandır. Atmaca türdeki kuşların bazı cinsleri çakır kuşu adıyla da anılır. Kuyruk ve bacak kısmı vücuduna göre uzun olan bu hayvanın vücudu epey kısadır. Atmacalar bu özellikleri sayesinde avlarına hızlı bir şekilde ulaşmayı başarır ve ağaçlar arasında kolaylıkla ilerleyebilir. Çabuk manevra yeteneği oldukça gelişmiş olan bu tür, diğer kuş türlerinden farklıdır.

Atmaca Kuşu Nasıl Avlanır?

Yırtıcı kuşlar kategorisinde yer alan bu kuş türü, göçmen bir şekilde yaşar. Atmaca kuşu fare, kertenkele ve kurbağa gibi hayvanlardan beslenir. Ağırlığı 180 ile 300 gram arasında değişim gösteren bu kuş, ani hareketleri ile avını kolaylıkla yakalar.

Dişi atmacalar erkek atmacalara göre daha büyük bir gövdeye sahiptir. Bu nedenle erkek atmacalar avlanmada daha iyidir. Bu hayvanların evcilleştirilmesi mümkündür ve insanlara kolaylıkla alışırlar. Evde beslemek için genellikle yaşını doldurmayan atmacalar seçilir.

Fiziksel Özellikleri

Atmaca kuşu dünyadaki ormanlık bölgelerde yaşarlar. Avrupa’nın bazı bölgelerinde, Afrika’nın Kuzeybatı bölgesinde ve Asya’da bu kuş türüne sık sık rastlanabilir. Bu kuş türünün ağırlığı 180 ile 300 arasında değişiklik gösterir. Erkek atmacalar dişi atmacalara göre daha heybetlidir. Bu kuş türünün renkleri genellikle kahverengi ve siyah ağırlıklıdır. Ayaküstü, gaga ve göz bölgelerinde sarı bir derisi bulunur ve gözlerinin üzerinde genellikle beyaz tüyler yer alır. Beş hafta boyunca kuluçkaya yatan bu hayvanın yumurtaları genellikle kahverengi lekelidir.

Kategoriler
Genel

Arı Kuşu

Arı kuşu böcek ve arıdan beslenmesi nedeniyle bu isimle anılır. 24 adet türü bulunan bu kuş, tropik ve ılıman iklimlerde yaşayan bir kuş türü olarak bilinir. Yaygın olarak ormanlarda ve açık alanlarda görülebilir. Yeşil renge sahip olan bu kuşların ayakları oldukça kısadır. Gagaları ise uzun ve sivri olan bu kuşun Afrika’da yaşayan türü biraz daha farklıdır. Bu kuşun arka kısmında kırmızı, sarı ve mavi benekler bulunur. Yükseklerden uçabilen bu kuş genellikle geceleri uçmayı tercih eder. Ahenkli bir ötüşü olmaması nedeniyle sesi pek sevilmez. Bazen ses tonu ve ötüşü kargaya benzetilen bu kuşun birbiriyle ötüşmesi dikkat çeker.

Beslenme Şekli

Yaban arılarını ve bal arılarından beslenen Arı kuşu balcılar tarafından sevilmeyen bir kuştur. Böcekleri havada uçarken bile yakalayabilmeleri ile dikkat çekerler. Çekirge istilasının önlenmesinde büyük rol oynarlar.

Üremeleri

Arı kuşu ormanda yaşayan bir kuş olmasına rağmen, kovuk açarak üreme dönemine girerler. Koloniler kurarak yaşayan bu kuşların kazdıkları tüneller 30 ile 60 cm arasında değişiklik gösterir.

Bu kuş türleri üreme döneminde yavruları için dayanışma içinde çalışırlar. Dişi ve erkek birlikte emek gösterir. Kuluçka süreleri ortalama olarak yirmi iki gün sürer. Yavrularının küçük olanları kirpiyi andıran bir görünüme sahiptir ve yetişmeleri uzun sürer. Bu kuş türleri yılda bir iki kez çiftleşirler ve yavrularını yetiştirirken kalabalık bir grup halinde yaşarlar.

Kategoriler
Genel

Anka Kuşu

Anka kuşu günümüzde nesli tükenen kuşlar arasında yer alır. Çok uzun yıllar ismi farklı kültürlerde ve iklimlerde anılan bu kuş, masalları süsleyen bir tür olmuştur. Zümrüt-ü Anka olarak da bilinen bu kuş türünün milattan önceki yıllarda var olduğu ve sonrasında neslinin tükendiği bilinir. Arap ülkeleri tarafından Anka ismi verilen kuş türü, Türk mitolojisinde de önemli bir hayvan olarak bilinir. Tarihselliği Perslere kadar dayanan kuş, Perslerde Simurg isminde anılır.

Eski bazı topluluklarda ise Tuğrul adının verildiği bilinir. Pek çok kültürle birlikte anılması nedeniyle tarihçiler tarafından kökeni araştırılan bir kuş türü olmuştur. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda kuşun gerçekten var olduğuna inanılarak, efsaneden ibaret olmadığı anlaşılır. Bu kuş türünün ateş kırmızı bir renge sahip olduğu söylenir. Bu kuş türünün en ilginç özelliği ateşle yeniden hayat bulması olarak bilinir.

Anka Kuşunun Ömrü

Anka kuşu uzun yıllar yaşayan kuş türlerinden biri olarak geçer. Efsanelerde geçenlere göre ömrünün sonuna yaklaştığını anlayınca kendisi için bir yuva hazırlayan kuşun, güneşin kavurucu etkisinde yanarak alevlerle yeniden hayat bulduğuna inanılır. Anka kuşunun yuvası yanmıştır ve küller içerisinde olan bir yumurta sayesinde yeniden yaşam kazanmıştır. Bu inanış – ya da mit de diyebiliriz – sayesinde Anka kuşu birçok inanışın diriliş simgesi haline gelir ve mitolojide dirilişi temsil eder. Günümüzde dövme sanatında ve duvar resimlerinde de sık sık bu kuş figürü kullanılır.

Kategoriler
Genel

Anadolu Sıvacı Kuşu (Sitta Krueperi)

Anadolu Sıvacı Kuşu (Sitta Krueperi) yaklaşık 25 mm boyutunda, oldukça ufak kuş türleri arasındadır. Diğer fiziksel özellikleri incelendiğinde tüylerinin üst kısımlarda mavi ile gri arasında metalik bir renk olduğu göze çarpar. Gagasının üstünde bulunan alın bölgesinde ise siyah tüyler bulunur. Gözlerinin etrafında da sürmeyi andıran siyah bir çerçeve vardır. Bu çerçeve göz hizasından biraz uzun olduğu için gözleri çekikmiş gibi gösterebilir. Gagasının altında, göğüs hizasına kadar beyaz tüyleri bulunur. Göğüs hizasından gövdesinin ortalarına doğru ise kiremit rengi tüyler dizilmiştir. Çeşitli renkleri tüylerinde barındırdığından ve ufak boyutlara sahip olduğundan oldukça sevimli bir kuş türüdür. Bir o kadar da ilgi çekicidir. Kuyruğundaki tüyler de yine kiremit ve kestane rengi arasındadır. Uzun olduğu için uzaktan bakıldığında paçaya benzetilebilir.

Anadolu Sıvacı Kuşunun Yaşamı

Anadolu sıvacı kuşunun yaşamı Yunanistan’da sürdürülebilir. Ülkemizde de Toroslar boyunca takip eden bölgede Anadolu sıvacı kuşu yaşamına rastlanabilir. Bu sınırlı bölgelerde yaşayabiliyor olması onu oldukça özel bir tür haline getirmiştir. Küçük kurtlar, solucan, tohum gibi besinler, Anadolu sıvacı kuşu için en değerli besin kaynaklarıdır.

Anadolu sıvacı kuşunun erkek ve dişilerini birbirinden ayırmak oldukça zordur. Fakat dikkatle incelendiğinde erkeklerin renklerinin daha kontrastlı olduğu da görülür. Ayrıca gözlerinin etrafını saran siyah çizgi, erkeklerde daha çok arkaya doğru uzanır. Mevsime bağlı göç yapan türler arasındadır. Mart ayında kuluçkaya başlayan Anadolu sıvacı kuşları, Haziran ayına doğru kuluçka dönemlerini tamamlar. Fakat maalesef yavruların yarısından fazlası uçamaz. Bu durum türü olumsuz etkilediği için hayatını kaybedenlerin sayısı da çoktur.

Anadolu sıvacı kuşu, 4 farklı frekansta ses çıkarabilen özel bir kuştur. Ayrıca 5 farklı ses tipine sahiptir. Savunma, üreme, memnuniyet, teritoryum gibi farklı durumlarda farklı sesler çıkartabilir.

Kategoriler
Genel

Amerika Papağanı

Amerika papağanı nesli tükenen en az iki türü bulunan bir papağan cinsi olarak geçer. Bernard Germain de Lacepede tarafından 1799 yılında bu papağana isim verilir. Tupi dilinde ara cinsi “a’rara” kelimesinden türemiş olduğu tahmin edilir ve Portekizcedeki “arara” kelimesi Amerikan anlamına geldiği için bu dilden türediği düşünülür. Evde beslenebilen, dost canlısı ve çok renkli papağan türleri arasında yer alan Amerika papağanı oldukça konuşkan ve evcil bir hayvandır. Bu papağan türü diğer papağanlarda olduğu gibi geniş ve içinde rahat hareket edebileceği düşünülen kafeste bakılmalıdır.

Amerikan Papağanının Özellikleri

Amerikan papağanı genellikle uzun bir kuyruğa sahiptir. Tüyleri çok renkli ve canlı bir görünüme sahiptir ve kanatları oldukça dar, uzun şekildedir. Yüz çevresi tüysüz olan bu papağan türünü diğer türlerden en belirgin özelliği budur.

Türün cinsiyetleri arasında belirgin bir fiziksel fark bulunmaz. Bu papağan türü evcil olarak beslenebilen ve insana yakın duran kuş türlerinden biri olarak kabul edilir. Ticaretinin yaygın bir şekilde yapıldığı bilinir.

Türleri

Amerika papağanı türlerinden ikisinin nesli tükenmiştir. Soyu devam eden ise sekiz tür Amerika papağanı bulunur. 1864 yılında Küba Kırmızı Amerika papağanı görüntülenmiş olup daha sonra bu türe rastlanamamıştır. Küba Kırmızı Amerika Papağanı türünün bazı müzelerde sergilenmekte olan derisi bulunur ve koruma altına alınmıştır. Ancak bu türe ait kurtarılan bir yumurta maalesef mevcut değildir.

Kategoriler
Genel

Amazon Papağanı

Amazon papağanı evcil olarak rahatlıkla beslenebilen bir kuş türüdür. Taklit yapma ve konuşma özellikleriyle çok sevilen bir kuş türü olan bu papağan kafes ortamına rahatlıkla adapte olabilir. Papağan yetiştiricileri tarafından çok sevilen bu kuş çok fazla kelime ezberleme yeteneğiyle tanınır. Ortalama yaşam süresi 40 yılı bulan papağan dayanıklı bir kuştur. Boyları genellikle 30 ile 35 cm arasında değişiklik gösterir. Renkleriyle ayırt edilebilen bu kuşun birçok türü bulunur.

Evde Bakımı:

Doğal yaşam alanı Amerika olan bu kuş türü üstün kelime hafızası ve taklit yeteneğiyle bilinir. İyi bir eğitim verilirse çok iyi bir arkadaş ve evin neşesi haline gelebilir. Kabuklu yiyecekler, yeşil gıdalar, böcek, özel yemişler ve her türlü meyve ile beslenebilen Amazon papağanı evde kolaylıkla bakılabilir. Bu papağanın yaşadığı kafesin temizliğine özen gösterilmelidir. Kafesinin temizliği haftada en az iki ya da üç kez yapılmalıdır. Ömrü oldukça uzun olan Amazon Papağanları, evde beslenebilecek bir yapıdadırlar.

Özellikleri:

Senegal papağanı baş ve alın bölgelerindeki renk değişiklikleriyle bilinir. Dost canlısı ve insanlara yakın duran bir kuş olması nedeniyle evde bakılması tercih edilen kuş türleri arasında yer alır.

İyi bir eğitim verildiğinde çok fazla kelimeyi öğrenebilir. Kelime öğrenme yetisi çok yüksektir ve taklit yeteneği de oldukça fazladır. Bunların yanı sıra oldukça uysal ve eğitilmeye müsait bir hayvandır.

Kategoriler
Genel

Albatros Kuşu

Albatros kuşunun oldukça büyük kanatları bulunmaktadır. Albatrosgiller familyasından olan bu kuş türü, çok uzun süre denizin üzerinde uçabilmesiyle bilinir. Fiziksel görünümü martıyı anımsatan bu kuş türü, martıdan daha büyük ve gagası daha uzundur. Bu kuş türünün rengi genel olarak beyaz olarak bilinir. Sadece kanatları siyah olan bu kuşun, çok nadir olarak görünse de kahverengi ve gri renkte olanları da görülebilir.

Yaşam Alanı

Albatros kuşu denizin üzerinde uzun süre uçmasıyla bilinen bir kuş türüdür. Bu kuş türü ömrünün büyük bir kısmını denizlerde geçirir. Sadece çiftleşme dönemlerinde karaya inen bu hayvanlar genellikle Antarktika’da yaşarlar.

Çiftleşme dönemlerinde Ekvator’da yaşadıkları da görülür. Kuzey Pasifik’te yaşayan bazı türlerine de rastlanabilir. 1938 yılında Amerika’da yaşanan kasırga olayı nedeniyle yaşam alanında bazı değişiklikler olan bu kuş türüne New York kıyılarında bile rastlanmıştır.

Fiziksel Özellikleri

Albatros kuşu geniş kanatlarıyla bilinir. Dünya üzerinde bulunan kuş türleri arasında en geniş kanatlara sahip olan kuş türü olduğu söylenir. Sahip olduğu kemik sistemi sayesinde gökyüzünde ve denizin üzerinde saatlerce uçabilme özelliğine sahiptir. Bu işlem kemik sisteminde yer alan kitlenme mekanizması sayesinde gerçekleşir. Kitlenme mekanizması uzun saatler boyunca gökyüzünde kalmasını ve rüzgarla birlikte savrulmasını sağlar. Kanat açıklığı 3,5 metreyi bulabilen bu kuş türü, kanat sisteminde yer alan mekanizmayla dikkat çeker.

Kategoriler
Genel

Alacalı Karga

Alacalı karga Corvus cinsindendir. Pençeli olan bu kuş türünün rengi genellikle siyahtır. Bu kuş türü sesinin yüksek ve rahatsız edici bir tonda olmasıyla bilinir. Yüksek ve rahatsız edici olan ses tonları ve parlak cisimlere olan ilgileriyle mitolojide de yer alır. Kargaların daha büyük ve daha et yiyen türüne Kuzgun adı verilir. Kargalar bazı hikâyelerde ve mitoloji anlatılarında akılsız bir hayvan olarak tasvir edilmesine rağmen yapılan bazı araştırmalar sonucunda kuzgunların en zeki hayvanlardan biri olduğu sonucuna varılır.

Alaca Kargaların Beslenme Düzeni

Alaca karga her şeyi yemesiyle bilinen bir kuş türüdür. Böcek, mısır, böğürtlen, fare, kurt gibi çok çeşitli beslenen bu hayvan çöp karıştırarak da beslenir. Bu besinlerin yanı sıra incir, palamut, ceviz gibi çeşitli orman türlerini de tüketebilirler.

Karga kuşunun yetişkin olanları günde 300 gramdan fazla besin tüketebilir. Bu kuş türünün tarladaki ekinlere zarar verdiği konusunda yaygın bir düşünce vardır. Bu düşünce yanlış olmasıyla birlikte kargalar, tarladaki zarar veren hayvanları yiyerek ekinlerin korunmasını sağlar.

Alaca Kargaların Ortalama Ömrü

Alaca karga genellikle on üç yıl yaşayabilen bir kuş türüdür. Bu kuş türü doğal yaşamına bırakıldığında yaşam süresinin yirmi yıla da çıkabildiği görülür. Uzun ömürlü oluşuyla mitolojide yer eden kargaların en çok yaşam süresi otuz yıldır.

Kategoriler
Genel

Alaca Yalıçapkını

Genellikle su kenarlarında yaşayan Alaca Yalıçapkını kuşları, küçük ya da orta boyutlu kuşlardır. Boyutları erişkinlik döneminde 25-28 santimetre olan bu kuş türleri yine erişkin dönemlerinde yaklaşık olarak 84 gram civarında olmaktadırlar. Göç etmeyen bu kuşlar genellikle yerleşim yaşam sürmektedirler. Oldukça gürültülü bir kuş türü olan alaca yalıçapkını yaşam sahası içerisinde fark edilebilir. Keskin, gir ve ıslıklı bir sesi vardır.

Alaca Yalıçapkını Yaşam Alanları

Daha çok nehirlerde ve nehir deltalarında yaşarlar. Bu alanlarda küçük gruplar halinde yaşamayı tercih ederler.

Alaca Yalıçapkını Yayılışı

Alt sahra çölü ve Afrika boyunca bulunan bu kuş türleri Türkiye’den Çin’e ve Hindistan’a kadar çok geniş bir alana yayılmışlardır. Türkiye’nin güney kesimlerinde yer alan yerleşik bir kuş türüdür.

Ülkemizde Adana ve Fırat ile Dicle nehirleri boyunca görülebilmektedir. Türkiye’de Fırsat Nehri arasında 20 kadar birey, Adana’da Seyhan Nehri kanallarında 6 kadar birey görülmüştür.

Alaca Yalıçapkını Beslenme

Alaca Yalıçapkını beslenme genellikle balık şeklindedir. Uzman bir balık yiyicisi olan bu kuşlar kabuklular ve suya ait böcekler ile de beslenebilmektedirler. Genellikle havada asılı kalarak ya da gizli bir yere tüneyerek avlarını yakalarlar. Aynı zamanda suya dalarak balık yakalamaktadırlar. Tuzlu ve tatlı su ayırt etmeksizin avlanabilmektedirler.

Alaca Yalıçapkını Biyolojisi

Başları büyük, gagaları uzun düz ve sivridir. Siyah beyaz renklidir. Cinsiyetlerini ayırt etmek oldukça zordur. Dişilerinin göğüslerindeki siyah bant birleşmez ve tektir. Bu şekilde ayırt edilebilirler.

Alaca Yalıçapkını Davranışları

Geceleri büyük tünekler oluştururlar. Yuvalarını nehir ve göl gibi yerlerin kıyılarında bir delik olacak şekilde yaparlar. Uçuşları çok hızlı ve düz olan alaca yalıçapkını kuşları kısa ve yuvarlak kanatlarını hızlı bir biçimde çarparak uçarlar. Dengeyi yakaladıkları zaman avını yalamak adına havada askıda kalabilirler.